Drewniak Władysław
Ku pamięci
DREWNIAK Władysław
21.12.1925 r. - 18.12.2022 r. - zmarł w wieku 96 lat
Drewniak Władysław urodzony dnia 21.12.1925 r. zmarł dnia 18.12.2022 r. w wieku 96 lat. Niech spoczywa w pokoju.