Stolarczyk Włodzimierz
Ku pamięci
STOLARCZYK Włodzimierz
03.10.1965 r. - 22.12.2022 r. - zmarł w wieku 57 lat
Stolarczyk Włodzimierz urodzony dnia 03.10.1965 r. zmarł dnia 22.12.2022 r. w wieku 57 lat. Niech spoczywa w pokoju.